PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Domažlice

Pohraniční město Domažlice se rozkládá na potoce Zubřina v oblasti Chodské pahorkatiny.
Původně zde existovala v 10. století osada. Roku 1231 bylo město obehnáno hradbami, aby tak bylo zabezpečeno před Bavory. V letech 1260-1265 bylo Přemyslem Otakarem II. povýšeno na královské město.
Historicky cenné městské centrum je městskou památkovou rezervací. Na náměstí je řada gotických, renesančních, barokních a empírových domů se zachovaným podloubím a barokními štíty. Domažlickému obdélníkovitému náměstí vévodí 56 m vysoká nakloněná Domažlická věž kruhového půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu Narození Panny Marie. Z věže jsou překrásné rozhledy po městě a okolí. Na západním konci náměstí Míru je dominantou bývalý augustiniánský klášter s klášterním kostelem (nyní Základní umělecká škola). Dochovaly se tady také zbytky městského opevnění Dolní brána a Bezděkovská branka. Sídlem královské moci byl Chodský hrad v kterém dnes sídlí Muzeum Chodska.
Ve městě se každoročně pořádají Chodské slavnosti, které představují již přes padesát let tradiční folklór místního kraje. Zaznívají tady i tradiční dudy.
Městem prochází několik značených cyklistických a turistických tras, které vás zavedou i do nedalekého příhraničního města v Rakousku. Krásy Šumavy poznáte se Šumavskou magistrálou. Zimní sezóna je tady určena především běžkařům. Přímo ve městě potom můžete využít sportovní halu, kuželnu, sportovní stadion a krytý bazén.

Informační centrum - Náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice, tel.: +420 379 725 852, e-mail: mks@domazlice.cz

Muzeum Chodska - je umístěné v Chodském hradu. Jsou tady bohaté sbírky věnované archeologii, národopisu, obrazům, uměleckým výrobkům a historii města. Dále si zde můžete prohlédnout scénu chodské svatby v krojích na figurínách, hradní věž i sklepní lapidáriumWeb: 

Muzeum J. Jindřicha - představuje návštěvníkům velké množství předmětů lidové kultury, které zakladatel muzea (skladatel a chodský národopisec J. Jindřich) nasbíral na rázovitém Chodsku. Najdete tady chodskou světnici zařízenou dobovým nábytkem a doplňky. Dále jsou zde umístěny rozsáhlé sbírky keramiky, lidového nábytku a především unikátní sbírka lidových podmaleb na skleWeb: 

Plavecký bazén - nabízí 25 m bazén, brouzdaliště, saunu, posilovnu, aj.Web: 

DomažliceDomažlice
Náměstí
Fotografie uživatelů
Domažlice
Památník bitvy u Domažlic
Domažlice
Národní památník slavné husitské bitvy z 14. srpna 1431 u Domažlic
Výhled z Baldovského návrší - Domažlice
Domažlice
Výhled od památníku
Domažlice
Výhled na náměstí v Domažlicích - na věž muzea Chodska
Domažlice a hlavní dominanta - Domažlická kulatá šikmá věž
Průhled z nádvoří muzea Chodska v Domažlicích
Průhled na náměstí v Domažlicích

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Domažlice - Náměstí Míru
Domažlice - Náměstí Míru
Domažlice - Chodský hrad
Domažlice - Chodský hrad
Domažlice - Okresní soud
Domažlice - Okresní soud